Literaire creatie?

Literaire creatie, nader bekeken:

De richting Literaire creatie omvat drie lesuren en is pas toegankelijk voor aspirant-schrijvers vanaf 16 jaar. Elk leerjaar beslaat twee vakken, zijnde schrijftechniek en –begeleiding (2 uur per week) en repertoirestudie (1 uur per week). In werkelijkheid loopt deze opsplitsing niet zo afgelijnd.

Wat het vak schrijftechnieken betreft, leggen we de basis in het eerste jaar. Zo krijgen de leerlingen via theoretische kapstokken en schrijfopdrachten allerlei vaardigheden aangeleerd. Ze overwinnen hun schrijfremmingen en maken kennis met de kracht en de invloed van standpunt, tijd, ruimte, personage, structuur, toon/stijl en thematiek. Een breed spectrum van genres komt aan bod. Heel belangrijk is ook dat ze leren om kritisch en respectvol feedback te geven op teksten van medeleerlingen en te leren omgaan met feedback op eigen teksten. Er wordt in de les geschreven, ter opwarming om de verbeelding, de zintuiglijke waarnemingen of het inlevingsvermogen te vergroten, maar de aspiranten krijgen ook wekelijks schrijfopdrachten mee naar huis die in een volgende les dan besproken worden in de groep.
Deze gang van zaken wordt in het tweede jaar herhaald en uitgebreid. Zo geven we steeds meer gestalte aan grotere projecten.
In het derde jaar maken we zeer specifieke keuzes in verband met het eindwerk, het afstudeerproject. Een bundel kortverhalen, gedichten, een verzameling columns, een literaire verkenning van beeldend werk (foto’s, schilderijen enz).

De repertoirestudie is een logische inleiding en/of organisch vervolg op het deel schrijftechnieken en –begeleiding.  Zowel de leerkracht als de leerlingen zelf brengen teksten of auteurs met een voorbeeldfunctie aan. In het eerste jaar leren de leerlingen alle stijlen en genres kennen, in de hogere jaren worden de teksten steeds specifieker gekozen in functie van het persoonlijke traject van de leerlingen. In het kader van de repertoirestudie worden ook gastdocenten en auteurs uitgenodigd en worden literaire en culturele evenementen bijgewoond zoals toneelstukken, bundel- en boekvoorstellingen, literaire festivals enzovoort.
Ook zal je via de repertoirestudie ook kennismaken met literaire tijdschriften, uitgeverijen, belangengroepen, literaire websites en dergelijke.

Op het einde van elk jaar worden enkele externe ‘ervaren’ lezers uitgenodigd om enkele teksten van de leerlingen door te nemen. Deze stellen hun bevindingen op en er wordt een feedbackmoment tussen de lezers en de leerling georganiseerd. Leerlringen worden beoordeeld aan de hand van hun schrijfopdrachten en –projecten en aan de hand van hun inbreng in het onderdeel repertoirestudie.

Mits toestemming van de schrijver, kan, op suggestie van de leerkracht en in overleg met andere leerkrachten aan de academie, een geschreven tekst aan bod komen in andere woordlessen of in samenwerkingsprojecten met andere culturele instanties.

Advertenties